Wednesday, 19 September 2012

Magistrska naloga mora biti lektorirana

Poletje se počasi približuje jeseni, ki je za študente precej naporna. Predvsem študenti, ki zaključujejo študij z magistrsko nalogo imajo polne roke dela. Da bi, predvsem zadnji koraki, potekali gladko smo pripravili nekaj nasvetov, ki lahko študentom koristijo. Prvi nasvet je namenjen storitvi lektoriranja. Lektoriranje magistrske naloge je namreč opravilo, ki je po končanem pisanju prvo na vrsti. Študent ob iskanju ustreznega lektorja naleti na pestro ponudbo, ki se na prvo žogo razlikuje zgolj po ceni. Vendar ni tako. Pravilo malo denarja malo glasbe velja tudi pri lektoriranju. Lektoriranje lahko namreč opravljajo različni strokovnjaki. Kakovost lektoriranja se zahteva, nekatere fakultete pa zahtevajo tudi potrdilo o lektoriranju in fotokopijo diplome lektorja. Tako, da polagamo na dušo vsem študentom, da se pred naročilom lektoriranja pozanimajo ali lahko dobijo potrebna in zahtevana potrdila in dokazila. V nasprotnem primeru se lahko strošek lektoriranja celo podvoji. Vsem študentom pa svetujemo, da se za lektoriranje, oblikovanje, tiskanje in vezavo magistrske naloge obrnejo na profesionalce. Agencija pri kateri boste opravili vse naštete storitve je zanesljiva in cenovno ugodna.

No comments:

Post a Comment