Friday, 18 July 2014

Nasvet za študente

Študenti se tik pred koncem študija srečajo z izdelavo zaključne naloge. Da bo postopek izdelave potekal čim lažje je dobro preveriti nasvete za študente. Izkušnje, ki jih pridobimo v času izdelave zaključne naloge smo spisali v en članek, ki opozarja na določene napake pri izbiri izvajalcev storitev.

Bogate izkušnje lektorsko-prevajalske agencije so koristne predvsem pri diplomskih nalogah, kjer se praviloma prvič srečamo z lektoriranjem in trdo vezavo.

Thursday, 3 April 2014

Besednik.si | Lektoriranje in prevajanje

Na slovenskem trgu imamo novo lektorsko-prevajalsko agencijo, ki omogoča preprosto oddajo povpraševanja in večje število konkurenčnih ponudb.
Naročnik lekture in prevoda tako na en mah prejme več ponudb skupaj s povezavami do profilov lektorjev in prevajalcev, kjer lahko preverite reference in komentarje na že opravljeno delo.
Sistem Besednik.si omogoča tudi pregled vseh že oddanih ponudb in ponudb, ki so bile izbrane. Tako lahko vsak naročnik z malo raziskovanja pridobi občutek o stanju na trgu lektoriranja in prevajanja.
Na drugi strani pa je lektorsko-prevajalska agencija Besednik.si odlična priložnost za delo lektorjev in prevajalcev. Kar pomeni, da lahko vsi, ki imate ustrezno izobrazbo in izkušnje na področju omenjenih storitev, neglede na status (brezposelni, zaposleni, upokojeni ...) sodelujete z nami. Smo agencija z najboljšo ceno, kakovostjo in z najnižjo maržo na trgu.
Pri nas lahko rečemo, da smo odličen sistem tako za naročnike kot izvajalcev za lektoriranje in prevajanje.

Saturday, 15 June 2013

Lektoriranje diplome

Med vsemi storitvami, ki jih potrebujemo v času zaključka študija je prav lektoriranje diplome tista storitev, ki največ stane in je najbolj kritična.
Večina študentov se prvič v življenju srečajo z lektoriranjem, kar pomeni da nimajo izkušenj s storitvijo niti z izvajalci. Zelo pomembno je, da med izbiranjem izbirate zgolj med uradnimi ponudniki storitev, ki jih lahko v primeru težav tudi reklamirate.
Lektoriranje diplome lahko opravljajo izključno lektorji, ki imajo končano eno od jezikoslovnih fakultet. Lektorji, ki lektorirajo v slovenskem jeziku so tako profesorji Slovenščine.
Nekatere fakultete, na srečo vedno več njih, zahteva potrdilo o lektoriranju, ki ga izda lektor. Lektor mora imeti končano ustrezno izobrazbo z diplomo, ki jo po potrebi fotokopirajo in dodajo k diplomi študenta.
Cene lektoriranja so na trgu tako različne kot so različni izvajalci. Nekateri delajo na črno, spet drugi delajo brez ustrezne izobrazbe in tretji, ki imajo vse urejeno. Seveda je po načinu zagotavljanja kakovosti logično da se cene razlikujejo.
Najnižja cena lektoriranja je lahko ob morebitnem vnovičnem lektoriranju, na koncu najdražja rešitev.

Wednesday, 19 September 2012

Magistrska naloga mora biti lektorirana

Poletje se počasi približuje jeseni, ki je za študente precej naporna. Predvsem študenti, ki zaključujejo študij z magistrsko nalogo imajo polne roke dela. Da bi, predvsem zadnji koraki, potekali gladko smo pripravili nekaj nasvetov, ki lahko študentom koristijo. Prvi nasvet je namenjen storitvi lektoriranja. Lektoriranje magistrske naloge je namreč opravilo, ki je po končanem pisanju prvo na vrsti. Študent ob iskanju ustreznega lektorja naleti na pestro ponudbo, ki se na prvo žogo razlikuje zgolj po ceni. Vendar ni tako. Pravilo malo denarja malo glasbe velja tudi pri lektoriranju. Lektoriranje lahko namreč opravljajo različni strokovnjaki. Kakovost lektoriranja se zahteva, nekatere fakultete pa zahtevajo tudi potrdilo o lektoriranju in fotokopijo diplome lektorja. Tako, da polagamo na dušo vsem študentom, da se pred naročilom lektoriranja pozanimajo ali lahko dobijo potrebna in zahtevana potrdila in dokazila. V nasprotnem primeru se lahko strošek lektoriranja celo podvoji. Vsem študentom pa svetujemo, da se za lektoriranje, oblikovanje, tiskanje in vezavo magistrske naloge obrnejo na profesionalce. Agencija pri kateri boste opravili vse naštete storitve je zanesljiva in cenovno ugodna.

Tuesday, 18 September 2012

Lektoriranje študentskega gradiva

Študenti, ki potrebujejo lektoriranje, hitro ugotovijo, da je ponudnikov ogromno. Na trgu se je ponudba lektoriranja res povečala, kar je posledica slabših plač v šolstvu in seveda pomanjkanje zaposlitev. Kakovost ponudbe se z povečanjem ponudnikov slabša. Zato mora biti študent pri izbiri ponudnika zelo previden. Novi ponudniki so namreč poiskali strategijo prodaje v nižanju cen lektoriranja. Kar predvsem pomeni da je potrebno preveriti ponudnika tudi iz drugega stališča in ne samo preko cenovne politike. Študenti, ki se poslužijo lektoriranja za potrebe diplomske naloge, se morajo zavedati da potrebujejo potrdilo o lektoriranju. Lektor mora imeti odprto podjetje in seveda ustrezno izobrazbo. Vsak dan je več fakultet, ki zahtevajo dokazila o lektoriranju. Fakultete so s temi zahtevami odgovorile na vsak dan slabšo ponudbo. Preden se odloči študent za lektorja mora tako preveriti najnujneše informacije pri ponudniku. V nasprotnem primeru lahko imate ogromno težav, ki pa vam povečajo tudi sam strošek lektoriranja diplomske, magistrske ali doktorske naloge.

Friday, 9 March 2012

Končanje študija

Vsakega študenta, ki uspešno opravi vse izpite in napiše diplomsko nalogo, čaka še Zagovor Diplomske. Seveda ni potrebno posebej poudarjati, da je potrebno na zagovor prinesti lektorirano in tehnično oblikovano diplomsko nalogo, ter natisnjeno in zvezano v predpisane platnice. Večina fakultet na zagovoru priporoča krajšo power point predstavitev, s katero predstavite temo, ki ste jo obdelali v nalogi. Med samim zagovorom člani komisije diplomantu postavijo tudi vprašanja, ki se nanašajo na tematiko naloge. Po opravljenem zagovoru komisija odloči o oceni, ki si jo je z nastopom prislužil kandidat. Večina zagovor opravi uspešno, saj gre po mentorjevi odobritvi naloge načeloma le še za formalnost.

Thursday, 1 March 2012

Preveri Oblikovanje diplomske naloge

Preden gre zaključna naloga v tisk in vezavo je potrebno poskrbeti za slovnično in slogovno pravilnost besedila (Lektoriranje) ter za Oblikovanje diplomske naloge, ki se naredi po navodilih fakultete.

Če potrebuje študent za lektoriranje strokovnjaka lektorja, ki mu bo lahko izdal potrdilo pa lahko oblikovanje opravi sam. Seveda je pogoj dovolj dobro znanje z vsaj enim orodjem za pisanje in urejanje besedil. Ker ima vsaka fakulteta svoja navodila se velikokrat pojavijo težave. Največ jih je kadar je potrebno pripraviti dokument za obojestranski tisk, pravilno oštevilčiti strani in poglavja in urediti literaturo.

V kolikor študent nima časa ali pa nima dovolj znanja lahko poleg lektoriranja, prevajanja tiska in vezave naroči tudi oblikovanje diplomske. Pod to storitev ne spada popravljanje vsebine, tukaj gre samo za obliko, ki se uredi na podlagi navodil.

Omenjena storitev se priporoča, da se izvede ko je Lektoriranje končano, saj si nobeden ne želi imeti dodatnih težav v kolikor bi prišlo do nekompatibilnosti.

V kolikor potrebuje študent vse omenjene storitve, je najbolje, če jih naroči pri eni agenciji, saj dobi npr. pri LPI.SI dodatne ugodnosti in ga vse skupaj pride ceneje kot bi vsako storitev naročil pri drugem podjetju.