Friday, 9 March 2012

Končanje študija

Vsakega študenta, ki uspešno opravi vse izpite in napiše diplomsko nalogo, čaka še Zagovor Diplomske. Seveda ni potrebno posebej poudarjati, da je potrebno na zagovor prinesti lektorirano in tehnično oblikovano diplomsko nalogo, ter natisnjeno in zvezano v predpisane platnice. Večina fakultet na zagovoru priporoča krajšo power point predstavitev, s katero predstavite temo, ki ste jo obdelali v nalogi. Med samim zagovorom člani komisije diplomantu postavijo tudi vprašanja, ki se nanašajo na tematiko naloge. Po opravljenem zagovoru komisija odloči o oceni, ki si jo je z nastopom prislužil kandidat. Večina zagovor opravi uspešno, saj gre po mentorjevi odobritvi naloge načeloma le še za formalnost.

No comments:

Post a Comment